Prečo kvalitná realizácia

PRIDANÁ HODNOTA RIMANO OMIETOK A STIEROK

Všetky produkty RIMANO budú mať deklarované výhody iba vtedy ak budú zabudované v najvyššej kvalite. Toto vďaka absolvovaným školeniam a testovaniam môžu deklarovať partneri RLM.

SPOĽAHLIVOSŤ

Rigips detailne preveruje všetkých potencionálnych realizátorov a partnermi RLM sa môžu stať len spoľahliví omietkári a stierkári.

DÔVERA

Partnerstvo medzi RIGIPSOM a partnerom RLM bolo budované dlhodobo, každého realizátora poznáme osobne preto pri týchto vzťahoch funguje obojstranná dôvera. Túto dôveru prenášame aj na našich zákazníkov teda na Vás.

AKO SPOZNÁM PARTNERA RLM?

Partnerov Rimano Ligy Majstrov spoznáte podľa týchto kľúčových prvkov.

{{message_template in messages}}