Pre realizátora

Predstavuje jedinečný systém nadštandardnej spolupráce a garancie najvyššej kvality. Tento systém spolupráce je postavený na dôvere a dlhodobo budovanom vzťahu medzi spoločnosťou RIGIPS a realizačnou firmou ktorá sa prioritne venuje realizácii omietok a stierok Rimano.

Spojenie a rovnocenný vzťah so silnou spoločnosťou RIGIPS.

Sprostredkovanie zákaziek v maximálnej možnej miere.

Pravidelné školenia a informácie o novinkách.

Poradenstvo, servis na stavbe a iné výhody.

Propagovanie práce a zviditeľnenie vašej firmy.

{{message_template in messages}}