Ako sa stať partnerom Rimano Ligy Majstrov

  1. Máte skúsenosti s realizáciou omietok alebo stierok, ste zručný a rád sa učíte a posúvate dopredu
  2. Oslovte nášho RES zástupcu zodpovedného za Váš región a dohodnite si osobné stretnutie (kontakty nájdete tu) alebo vyplňte formulár.
  3. Na osobnom stretnutí spíšete dohodu o partnerstve v RLM, prípadne si dodhodnete školenie v jednom z našich RIMANO tréningových centier (BA, ZC, LC, PO)
  4. Po najbližšej realizácii omietok alebo stierok RIMANO toto oznámte Vášmu RES zástupcovi
  5. Špecialista pre sadrové omietky a stierky zo spoločnosti RIGIPS s Vami prekonzultuje postupy a materiály použité na danej stavbe
  6. V prípade vyhovujúcej kvality Vám bude vystavený certifikát a preukaz partnera RLM 
  7. Spolupráca, všetky dohody a vydané certifikáty sa prehodnocujú raz ročne a to na začiatku kalendárneho roka
{{message_template in messages}}